SHOWTIME - WHITE FAMOUS

photographer: Kwaku Alston